7 Ιουν 2012

Υπό τη Δαμόκλειο Σπάθη του Μηχανισμού!

Ένα σενάριο χρεοκοπίας της Κύπρου, μέχρι πριν λίγους μήνες θεωρούνταν ως εξαιρετικά απομακρυσμένο, ενώ όσοι έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου χαρακτηρίζονταν ως κινδυνολόγοι. Πλέον, η ένταξη σε ένα μηχανισμό αποτροπής της πτώχευσης, είναι ενδεχόμενο πιθανότατο, παραδεχτό από τα πλέον επίσημα χείλη, του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η πολιτεία, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυήθηκε σωστά τις καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες. Ενώ όμως η σύσταση της Συνόδου υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN) μιλούσε για 50 χιλιάδες ευρώ, εμείς αποφασίσαμε να θέσουμε το όριο στις 100 χιλιάδες. Την 7η Οκτωβρίου 2008, αναλύοντας την απόφαση, ο Χαρίλαος Σταυράκης δήλωνε: "οι τράπεζες μας και τα συνεργατικά παραμένουν σε μια πολύ εύρωστη κατάσταση, δεν έχουν επενδύσεις στα ούτω καλούμενα τοξικά προϊόντα που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρήσει τα ξένα τραπεζικά συστήματα και έχουν πολύ υγιείς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιουχικής επάρκειας"[1].